Olen elintapalääketieteeseen erikoistunut lääketieteen lisensiaatti Veli-Matti Lappi. Taustalla minulla on myös ravitsemustieteen maisterintutkinto. Karkeasti ottaen elintapoihin lasketaan ravitsemukseen, uneen, stressiin/mielialaan, fyysiseen aktiivisuuteen, päihteisiin, sosiaalisiin suhteisiin ja seksualisuuteen liittyvät osa-alueet. Näillä kaikilla on yllättävänkin suuri vaikutus sairastavuuteen ja oireisiin. Tutkimus elintapojen alalla on kasvussa ja kiinnostus elintapalääketiedettä kohtaan on maailmanlaajuisesti kasvamassa lääkärienkin keskuudessa. Elintapalääketiede perustuu vahvaan tiedenäyttöön ja, vaikka pääsääntöisesti hoidot perustuvat lääkkeettömiin vaihtoehtoihin, ei sen tarkoitus ole poissulkea muita tärkeitä lääketieteellisiä hoitoja (kuten lääkkeet, toimenpiteet jne).

Itse haluan hoitaa potilasta kokonaisuutena lähtien siitä, että potilaalla/asiakkaalla on itsellään mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä. Elintapalääketieteessä potilaan oma aktiivinen rooli korostuu, mutta lääkäri auttaa muutoksissa parhaansa mukaan yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Joskus elämässä on muutosten tiellä esteitä, joihin ei ehkä itsekään ole kiinnittänyt huomiota.

Jos sinulla on pidempiaikaisia suolistovaivoja, uniongelmia, stressiä, painonhallintaongelmia, ravitsemukseen liittyviä ongelmia, päihteisiin liittyviä haasteita tai muita elintapoihin liittyviä kysymyksiä niin teen parhaani yrittääkseni löytää näihin ratkaisuja yhteistyössä. Toisaalta jos sinulla on tyypin 2 diabetes (tai esidiabetes), sydän- verisuonitauteja (esim sepelvaltimotauti), korkeat kolesteroliarvot tai korkea verenpaine niin näitä kaikkia pystyy hoitamaan myös elintavoilla (muun hoidon lisäksi). Elintapoihin liittyvät asiat monesti kytkeytyvät toisiinsa ja ovat monimutkaisessa kanssakäymisessä ihmisen elämän, sairauksien, toiveiden, pelkojen, tunteiden, halujen, fyysisten ominaisuuksien ja perintötekijöiden kanssa. Elintapamuutoksilla pystytään muun muassa estämään tyypin 2 diabeteksen kehittyminen, alentamaan kolesteroliarvoja, vähentämään riskiä sairastua sepelvaltimotautiin, lieventämään stressiä ja ennen kaikkea kohentamaan elämänlaatua.

Yleisesti ottaen elintapamuutokset eivät tapahdu hetkessä (vaikka sekin on täysin mahdollista) joten on järkevää odottaa tuloksia esimerkiksi puolen vuoden tai vuoden aikajänteellä. Tarjoan omalla elintapavastaanotollani vastaanottokäyntejä, joiden pituus on noin 60 minuuttia. Lisäksi puhelinvastaanotto onnistuu. Ensimmäisen käynnin perusteella voidaan yhdessä miettiä jatkosuunnitelma ja tarve, mutta yleisesti suosittelen, että 3-4 kontaktia kannattaa vähintään yrittää järjestää puolen vuoden sisällä. Ensimmäiseen käyntiin liittyen suosittelen yleensä myös joitakin laboratoriokokeita, jotka veloitetaan erikseen. Ohjaan tarpeen mukaan myös muille ammattilaisille (ravitsemusterapeutti, psykologi, unihoitaja, liikunnanohjaaja, fysioterapeutti, erikoislääkärit jne).

Edellämainitun vastaanoton hinta on yhteensä 224 euroa (60 min), joista vähennetään normaali yksityisen lääkärikäynnin KELA-korvaus. Puhelinvastaanoton hinta on 50 euroa (10-20 min). Vastaanotollani keskitytään nimenomaan lääkkeettömiin elintapahoitoihin ja kysymyksiäkin saa mielellään niihin liittyen esittää. Muut lääketieteelliset asiat lähtökohtaisesti toivotaan hoidettavan erikseen muilla käynneillä niin jää hyvin aikaa keskittyä olennaiseen!

Jos päätät lähteä mukaan niin saat etukäteen muutaman kyselylomakkeen (esimerkiksi ruoka- ja unipäiväkirjan) täytettäväksi ennen vastaanottoa. Toivottavasti nähdään vastaanotollani!

Tavoitteenamme on löytää kokonaisvaltainen hyvinvointisi elämän eri tilanteissa.