Kasvojen kohotus

Kasvojen kohotus eli niin kutsuttu facelift tehdään yleensä esteettisin perustein ja sen tavoitteena on nuorentaa kasvoja ja ilmettä. Kasvojen kohotus toimenpiteellä tarkoitetaan usein keskikasvojen ja kasvojen alaosan ihon ja ihonalaiskudoksen (SMAS-superficial musculo aponeurotic system) kohotusta siten, että nuorekkaampi ulkonäkö voidaan saavuttaa. Esimerkiksi leukapielien ihoylimäärästä aiheutuvia juonteita ja ihopusseja voidaan hoitaa kasvojen kohotusleikkauksen avulla.

Vastaanottokäynti ja hoitoarvio on tarpeellinen ennen leikkausta, jotta riskeistä ja leikkauksella saavutettavista tavoitteista ja hyödyistä voidaan varmistua kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisesti. Vastaanottokäynti on tarpeellinen myös leikkauksesta toipumiseen tarvittavan informaation suhteen. Kaunis, luonnollinen, mutta kuitenkin näkyvä lopputulos voi olla haasteellinen saavuttaa, joten asiakkaan on hyvä etukäteen varmistua leikkauksen tavoitteista ja kirurgin näkemyksestä leikkauksen suhteen. Huomattavaa kasvojen kohotukseen liittyen on myös se, että kasvojen ikääntymismuutoksia voidaan hoitaa tilanteesta riippuen myös pienemmillä toimenpiteillä kuten laser-hoidolla, täyteaineinjektiolla tai rasvansiirrolla.

Tavoitteenamme on löytää kokonaisvaltainen hyvinvointisi elämän eri tilanteissa.