Kaulan kohotus tehdään yleensä aina kasvojen kohotuksen yhteydessä, mutta kaulan kohotusta on mahdollista tehdä myös erikseen. Usein tavoitteena on saada kiristettyä kaulan löystynyttä ihoa ja/tai hoitaa ja häivyttää kaulan ihonpoimujen muotoa sekä palauttaa leuan kadonnuttua muotoa. Kaulan iho löystyy tai poimuttuu yleensä joko ikääntymisen tai voimakkaan laihtumisen yhteydessä. Kaulalle voi ilmaantua myös ihonalaisen lihaksen erkaantumisesta ja löystymisestä aiheutuvaa pussukkaa kaulalle. Joskus ongelmana voi olla ylimääräinen rasvakudos leuan alla eli niin sanottu kaksoisleuka, jolloin pelkällä kaulan rasvaimulla voidaan parantaa kaulan muotoa.

 Vastaanottokäynti ja hoitoarvio on tarpeellinen ennen leikkausta, jotta riskeistä ja leikkauksella saavutettavista tavoitteista ja hyödyistä voidaan varmistua kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisesti. Vastaanottokäynti on tarpeellinen myös leikkauksesta toipumiseen tarvittavan informaation suhteen. Kaulan alueen hoidossa voidaan käyttää tilanteesta riippuen myös pienempiä toimenpiteitä kuten rasvansiirtoa tai muita injektiohoitoja. Usein myös eri leikkaustekniikoita voidaan yhdistellä parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Tavoitteenamme on löytää kokonaisvaltainen hyvinvointisi elämän eri tilanteissa.