Korvalehtien korjaukset

Hörökorvilla tarkoitetaan korvalehden normaalia suurempaa korvalehden ulkonemista kallosta ulospäin. Normaalin ja poikkeavan korvalehden ulkonemisen raja on liukuva ja yksilöllinen. Korvalehtien hörötys ei ole yleensä merkki sairaudesta. Häiritseväksi koettu korvalehtien asento saattaa olla synnynnäinen tai esimerkiksi trauman aiheuttama. Korvalehtien asentoa voidaan korjata kirurgisin keinoin ja yleensä leikkauksen tavoitteena on saada korvalehdet vähemmän huomattavaksi. Korjaustekniikka määräytyy sen perusteella, mistä korvalehden ulkoneva asento johtuu. Vastaanottokäynti ja hoitoarvio on tarpeellinen ennen leikkausta, jotta riskeistä ja leikkauksella saavutettavista tavoitteista ja hyödyistä voidaan varmistua kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisesti. Vastaanottokäynti on tarpeellinen myös leikkauksesta toipumiseen tarvittavan informaation suhteen.

Nykyään korvalehtiin tehdään monenlaisia kosmeettisia toimenpiteitä ja lävistyksiä, jonka seurauksena korvalehtien arpikorjaukset ovat varsin yleisiä toimenpiteitä. Arpeutumat johtuvat tavallisesti korvanlehtien lävistyksistä. Korvalehden kaikki osat ovat varsin alttiita myös arven liikakasvulle ja joskus lävistyksen tai muun syyn seurauksena korvanlehteen syntyy epätoivottu ja häiritsevä arpi tai jopa arpikasvain eli keloidi. Arpikasvaimen hoito on haasteellista ja usein tarvitaan kirurgisen poiston lisäksi myös muuta liitännäishoitoa. Parhaallakaan hoidolla ei voida välttämättä taata lopullista hoidon onnistumista. Vastaanottokäynti ja hoitoarvio on tarpeellinen ennen leikkausta, jotta riskeistä ja leikkauksella saavutettavista tavoitteista ja hyödyistä voidaan varmistua kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisesti. Vastaanottokäynti on tarpeellinen myös leikkauksesta toipumiseen tarvittavan informaation suhteen.

Erilaisten lävistysten seurauksena korvalehtien muoto saattaa olla myös muuttunut ja iho voi esimerkiksi olla venyttynyt, jolloin kirurginen korvanlehden muodon palautus voi tulla kyseeseen. Usein korvalehtien muoto on palautettavissa kirurgisesti varsin luonnolliseksi. Vastaanottokäynti ja hoitoarvio on kuitenkin tarpeellinen ennen leikkausta, jotta riskeistä ja leikkauksella saavutettavista tavoitteista ja hyödyistä voidaan varmistua kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisesti. Vastaanottokäynti on tarpeellinen myös leikkauksesta toipumiseen tarvittavan informaation suhteen.

Tavoitteenamme on löytää kokonaisvaltainen hyvinvointisi elämän eri tilanteissa.