Rintojen suurentaminen

 Yleensä rintojen suurentaminen tapahtuu silikoniproteesin tai rasvansiirron avulla. Nykyään proteesit ovat varsin laadukkaita ja turvallisia, mutta täysin ongelmatonta rintojen suurentaminen silikoniproteesein ei kuitenkaan ole. Tärkein vaihe silikoniproteesiaugmentaatiossa on suunnittelu eli proteesien valinta, joka tapahtuu aina yksilöllisesti. Myös proteesin tuleva sijainti rinnoissa suunnitellaan etukäteen samoin kuin käytettävä ihonavaus.

Yleisesti ottaen mahdolliset ongelmat silikoniproteeseissa ilmenevät pitkällä aika välillä. Silikoniproteesi toimenpiteen etuna on se, että sillä saadaan usein koon suhteen juuri toivottu lopputulos.

Rasvasiirtoa voidaan myös käyttää rintojen suurentamiseen, mutta lopullinen koko voi jäädä toivottua pienemmäksi ja rasvan epävarman tarttumisen vuoksi useampi toimenpidekerta on mahdollisesti tarpeen. Lisäksi rasvasiirtoon voi olla tarpeen yhdistää rintojen kohotus samoin kuin rintaproteesienkin laittoon.

Vastaanottokäynti ja hoitoarvio on kuitenkin tarpeellinen ennen leikkausta, jotta riskeistä ja leikkauksella saavutettavista tavoitteista ja hyödyistä voidaan varmistua kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisesti. Vastaanottokäynti on tarpeellinen myös leikkauksesta toipumiseen tarvittavan informaation suhteen.

Tavoitteenamme on löytää kokonaisvaltainen hyvinvointisi elämän eri tilanteissa.